NESTLÉ KITKAT Ad CampaignsKIT KAT DUO | Ki And Ka  | New Ad 2016


KIT KAT Celebrates #mybreak


NESTLÉ KITKAT | Love Birds


KIT KAT Celebrates #MyBreak | The Announcer Break | New Ad 2016


NESTLÉ KITKAT™ | KITKAT Dancing Babies


NESTLÉ KITKAT™ | KITKAT Squirrels